MDS-718 Top Idol Aim! ! Toward The Center!

MDS-718 Top Idol Aim! ! Toward The Center!

Duration: Runtime: 240 minutes

Director: Eight

Label: Uchuu Kikaku

Maker: Uchuu Kikaku

Idols: Aiuchi Nozomi, Imai Hirono, Konoha, Kuribayashi Riri, Maeda Hina, Matsushita Hikari, Natsume Yuuki, Sunohara Miki, Tsubomi, Usami Nana

Genres: Entertainer, Lesbian, Other, Promiscuity

Release date: 2012-10-26

!
!
T
o
w
a
r
d
T
M
D
S
-
7
1
8
T
o
p
I
d
o
l
A
i
m