NGD-089 From Hokkaido! !Egg-chan AV Debut Of Minimum Voice Actor! Mei Kusakabe

NGD-089 From Hokkaido! !Egg-chan AV Debut Of Minimum Voice Actor! Mei Kusakabe

Duration: Runtime: 120 minutes

Label: New Girl

Maker: New Girl

Idols: Kusakabe Mei

Genres: 3P 4P, Debut Production, Girl, Mini, Solowork

Release date: 2014-01-09

o
!
!
E
g
g
-
c
h
a
n
N
G
D
-
0
8
9
F
r
o
m
H
o
k
k
a
i
d